Opdrachtformulier

Om uitvoering te kunnen geven aan uw opdrachten, hebben wij duidelijke en sluitende informatie nodig. Over de vordering, de debiteur, de gemaakte afspraken en de correspondentie. Dit is de reden dat wij werken met een opdrachtformulier voor ondernemers en particulieren, waarop u alle noodzakelijke informatie kunt vermelden.

Na ontvangst van het ingevulde formulier en de daarbij behorende bijlagen, nemen wij uw opdracht direct in behandeling. Zo nodig nemen wij contact op om aanvullende informatie in te winnen of een specifieke aanpak te bespreken.

  • Klik hier om het opdrachtformulier te downloaden.