Dienstenpakket

Onze diensten zijn optimaal afgestemd op onze ‘core business': het incasseren van gelden met alle mogelijkheden die een deurwaarderskantoor heeft. Wat kan YARDS voor u betekenen?

 • Uw gehele incassotraject verzorgen, vanaf de allereerste aanmaningsbrief.
 • Juridisch advies geven over de haalbaarheid van dossiers of de juiste aanpak in een bepaalde kwestie.
 • Gedegen analyseren van uw debiteurenportefeuille.
 • Algemene Voorwaarden beoordelen of opstellen.
 • Adviseren over debiteurenbeleid en credit management.
 • Ambtelijke en gerechtelijke maatregelen uitvoeren, zoals alleen een deurwaarder die mag uitvoeren:
  • Actuele adresgegevens van debiteuren opvragen
  • Sommatiebrieven, dagvaardingen, aanzeggingen en vonnissen betekenen
  • Besloten registers raadplegen bijvoorbeeld voor het inkomen of vermogen van debiteuren
  • Beslag leggen (op roerende of onroerende zaken, op salaris of uitkering, onder derden)
  • Veilingen aankondigen en begeleiden
  • Woningen en bedrijfspanden ontruimen
  • Akte van constatering opstellen (als bewijsmateriaal in gerechtelijke procedures)
 • Bemiddelen bij geschillen met leveranciers of afnemers.
 • In-company trainingen verzorgen op het gebied van debiteurenbeheer.
 • Maatwerk-diensten ontwikkelen, bijvoorbeeld bij volume-opdrachten.

Heeft u belangstelling voor één of meer van de genoemde diensten? Dan maken wij graag een afspraak met u.