De A tot Z oplossing

Wat is het grote voordeel van een gerechtsdeurwaarder bij het incasseren van uw geldvordering?

Bij het incasseren van geldvorderingen kunnen drie fases doorlopen worden:

  • De minnelijke fase, waarin de debiteur wordt aangemaand of gesommeerd om de vordering te betalen.
  • De gerechtelijke fase, waarin een procedure bij de rechter wordt gevoerd tegen de debiteur.
  • De executoriale fase, waarin uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van de rechter, bijvoorbeeld door het leggen van beslag.

De gerechtsdeurwaarder is de énige partij in Nederland die in alle fases bevoegd is. Zo heeft de deurwaarder exclusieve en landelijke bevoegdheden om adres- en inkomensgegevens te controleren, een dagvaarding of vonnis uit te reiken en beslag te leggen. Hiermee is de overgang tussen de minnelijke, de gerechtelijke en zo nodig de executoriale fase in één hand gewaarborgd.

Wat betekent dit concreet voor u? Eén aanspreekpunt, korte lijnen, géén onnodig tijdsverlies. Kortom: de oplossing van A tot Z, waarover wij u graag meer vertellen.