Betalingsregeling

Soms bent u niet in de omstandigheid om een vordering in één keer aan ons te voldoen. In zo'n geval kunt u in overleg met ons een regeling treffen, waarbij u de vordering in aaneensluitende termijnen betaalt.

Voorwaarden voor het treffen van een regeling zijn:

  • U kunt schriftelijk aantonen dat u niet in één keer kunt betalen
  • Onze opdrachtgever geeft goedkeuring aan de voorgestelde regeling
  • Het bedrag van de termijnbetaling is reëel
  • De hoofdsom inclusief rente en kosten wordt binnen een redelijke termijn voldaan.

Wilt u een betalingsregeling treffen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om verdere kosten en maatregelen te voorkomen.