Betalingsregeling

Soms bent u niet in de omstandigheid om een vordering in één keer aan ons te voldoen. In zo'n geval kunt u in overleg met ons een regeling treffen, waarbij u de vordering in aaneensluitende termijnen betaalt.

Voorwaarden voor het treffen van een regeling zijn:

  • U kunt schriftelijk aantonen dat u niet in één keer kunt betalen
  • Onze opdrachtgever geeft goedkeuring aan de voorgestelde regeling
  • Het bedrag van de termijnbetaling is reëel
  • De hoofdsom inclusief rente en kosten wordt binnen een redelijke termijn voldaan.

Wilt u een betalingsregeling treffen? 

Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u inloggen op Mijn Dossier. U kunt via het regelingsformulier een voorstel doen welk week of maandbedrag u wilt betalen. Als uw betalingsvoorstel akkoord is start de regeling in de week of maand waarin u de aanvraag doet. Wij sturen altijd een bevestiging van de betalingsregeling, hieruit kunt u opmaken dat uw voorstel akkoord is en welke voorwaarden voor de regeling gelden. Het kan zijn dat wij u vragen om uw voorstel nader te onderbouwen. Hiervoor ontvangt u een formulier om in te vullen.