Beperkt kostenrisico

Hoofdregel als wij uw vordering incasseren is: de debiteur betaalt de deurwaarderskosten Dit maakt het bijzonder aantrekkelijk om uw post ‘dubieuze debiteuren' aan te pakken, ook als het gaat om relatief lage hoofdsom.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld als de debiteur geen verhaal biedt (bij faillissement of aantoonbare betalingsonmacht) of als de debiteur in een procedure in het gelijk wordt gesteld. Om die reden maken wij samen met u een inschatting van de kans van slagen en het eventuele kostenrisico.

Wilt u meer weten over onze voorwaarden en tarieven, kijk dan onder Yardswijzer.