AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Een van de uitgangspunten van de AVG is transparantie. Betrokkenen moeten kunnen weten welke en hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Onder de AVG is het daarom verplicht met een privacyverklaring te communiceren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, hoe deze worden beveiligd, wat de bewaartermijnen zijn en hoe de betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Voor de volledige tekst van de privacyverklaring klik hier.

Wilt u een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens klik dan hier.